• arkivet5_2.jpg

  • arkivet5_1.jpg

Arkivet 5

128 LÄGENHETER OCH LOKAL FÖR SENIORVERKSAMHET I LUND

Wästbygg har vunnit en offentlig upphandling om uppförandet av Arkivet 5 i Lund med Lunds kommuns Fastighets AB som beställare. Projektet byggs i två etapper och omfattar totalt fem huskroppar och 128 lägenheter.
13 av dessa är avsedda för vård- och omsorgsförvaltningen och placerade i ett eget trapphus. I kvarteret ska även en träffpunkt för seniorer inrymmas. Ordervärdet är 174 mkr.

  Tre av huskropparna ska förses med solceller på taken.

Snabbfakta

  • Projektstart: 2017-02-01
  • Färdigställs:2019-05-15
  • Projektstatus:Pågående
  • Ort: Lund
  • Beställare:Lunds kommuns Fastighets AB
  • Storlek:12 500 kvm
  • Karta: Visa på karta